Wydrukuj tę stronę

Lista osiągnięć. Bieżące wyniki

Zestawienie osiągnięć członków SPDXC jest tworzone w oparciu o analizę składek członkowskich i obejmuje znaki stacji członków SPDXC spełniających następujące kryteria:

 

  1. Członkowie, którzy opłacili składki za trzy (3) lata wstecz w stosunku do daty publikacji osiągnięć. Zasada ta obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 30 września bieżącego roku.
  2. Od 1 października bieżącego roku dodatkowym warunkiem jest opłacona składka za rok bieżący. 

Po stwierdzeniu przez Skarbnika SPDXC opłacenia zaległych składek, Sekretariat odblokuje konto członka i jego osiągnięcie będzie publikowane w tabeli osiągnięć.

Jeśli ktokolwiek stwierdzi, że aktualne dane nie są poprawne, proszony jest o zgłoszenie tego faktu do Sekretariatu SPDXC.

Stany osiągnięć generuje program do obsługi Sekretariatu SPDX Clubu przygotowany przez Kolegę Marka SP7DQR. Następnie dane te są dodatkowo analizowane i "obrabiane" z uwzględnieniem kryteriów podanych powyżej.

 

Sekretariat Krajowy SPDXC
Andrzej Wierzbowski
ul. Kołłątaja 4 m.37
97-300 Piotrków Tryb.
E-mail:  lub