Współzawodnictwo 60 metrów

 1. Współzawodnictwo jest otwarte dla wszystkich krótkofalowców SP.
 2. Współzawodnictwo obejmuje pasmo 60 metrów.
 3. Uznawane są wyniki według deklarowanych stanów (ilość potwierdzonych podmiotów DXCC), opartych na bazie posiadanych kart QSL oraz potwierdzeń uzyskanych za pośrednictwem LoTW (Logbook of the World) oraz eQSL.
 4. Współzawodnictwo prezentuje wyniki potwierdzonych podmiotów w podziale na CW, PHONE i Digital oraz MIXED.
 5. Zaliczane są tylko kraje aktualne (bez deleted) według Listy DXCC.
 6. Do współzawodnictwa nie będą zaliczane aktywności stacji nieuznawanych przez DXCC.
 7. Prowadzący współzawodnictwo ma prawo do weryfikacji w dowolnej formie (np. prosząc o przedstawienie wykazu znaków potwierdzonych krajów na poszczególnych emisjach i na tej podstawie wybiórcza weryfikacje kart).
 8. Decyzje prowadzącego są wiążące.
 9. Tabela współzawodnictwa będzie ukazywała się co kwartał.
 10. W przypadku braku uzupełnienia w danym kwartale zostanie uwzględniony jeden raz stan poprzedni.
 11. Publikacje tabeli współzawodnictwa będą zamieszczane na stronie internetowej SP DX Clubu oraz w zainteresowanych czasopismach.

Współzawodnictwo 60 Metrów prowadzi Tomek Barbachowski SP5UAF: . Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną. Aby osiągnięcia zostały ujęte w zestawieniu za dany kwartał, należy je przesłać najpóźniej w ostatnim dniu kwartału. Zgłoszenia prosimy podawać np w następującej postaci, SP5UAF, CW: 5, PHONE: 1, DIGI: 1, MIXED: 5

Współzawodnictwo 60 metrów. Stan na dzień: 2020-03-31

Lp

Znak

CW

PHONE

DIGITAL

MIXED

CW+PHONE
+DIGI

Ostatnia aktualizacja

1

SP5EWY

0

0

0

180

0

2020-03-31

2

SP9RPW

81

22

168

171

271

2020-03-31

3

SP2GJV

65

11

159

171

235

2020-03-31

4

SP9FKQ

112

45

166

170

323

2020-03-31

5

SP7AWG

74

8

152

162

234

2020-03-31

6

SP6IHE

0

0

0

147

0

2020-03-31

7

SP5ENA

54

3

140

146

197

2019-12-31

8

SP7CDG

15

1

139

145

155

2019-12-31

9

SP3QDM

0

0

0

130

0

2020-03-31

10

SP5GMM

0

0

0

126

0

2020-03-31

11

SP2BUC

27

5

110

117

142

2020-03-31

12

SP8AJK

0

0

0

114

0

2019-06-30

13

SP9UH

23

0

108

108

131

2020-03-31

14

SP7IIT

33

3

104

105

140

2020-03-31

15

SP9DWT

4

1

101

102

106

2020-03-31

16

SP6DYD

0

0

0

101

0

2019-12-31

17

SP6TRX

22

9

90

97

121

2019-12-31

18

SP2BMX

94

0

0

94

94

2020-03-31

19

SP1GZF

31

2

90

93

123

2020-03-31

20

SP5UAF

18

0

75

78

93

2020-03-31

21

SP5GNI

2

4

64

65

70

2012-12-31

22

SP5ELA

24

3

53

53

80

2019-03-31

23

SP5ES

10

0

51

53

61

2020-03-31

24

SP5PBE

19

3

40

40

62

2019-03-31

25

SQ5JUP

5

0

9

14

14

2019-12-31

26

SP5OXJ

0

0

2

2

2

2017-06-30

 

Niektóre osoby zadeklarowały chęć uczestnictwa we współzawodnictwie tylko w grupie MIXED, ponieważ niektóre programy-logi nie zwracają odpowiednich danych i rozbicie na MIXED oraz poszczególne emisje należy wykonywać ręcznie. Jeśli ktoś nie chce podawać danych w rozbiciu na emisje (CW, PHONE, DIGI), przesłanie tylko liczby potwierdzonych krajów w MIXED oczywiście także będzie uwzględnione w zestawieniu. W takim wypadku w poszczególnych emisjach będzie wpisane "0". Kolejny aspekt zestawienia, który się pojawił to sytuacja, kiedy kilka znaków ma taki sam stan osiągnięć MIXED. W takiej sytuacji o kolejności w tabeli będzie decydować suma osiągnięć za poszczególne emisje (CW+SSB+DIGI). Takich przypadków pewnie nie będzie wiele, ale warto, aby te zasady były jasne.

Tabela obejmuje ilości krajów na poszczególnych pasmach z uwzględnieniem następujących warunków:
- kraje według aktualnej listy DXCC (bez deleted)
- stacje uznane przez DXCC
- kraje potwierdzone kartami QSL, na LoTW oraz eQSL

 

Tomek Barbachowski

SP5UAF

 


 

Powiązane z treścią pliki do pobrania z działu Download
Nazwa pliku/plików Data dodania Wielkość pliku Ilość pobrań    
pdf.png Współzawodnictwo 60 metrów 1.0 2017-10-02 15:29:43 195.12 KB 895 Pobierz

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony