Międzynarodowa grupa krótkofalowców pod patronatem Mediterraneo Dx Clubu od 21 października do 2 listopada 2019 r. będą aktywni jako D68CCC z Komorów IOTA AF-007.
Strona wyprawy http://www.mdxc.org/d68ccc/
QSL via IK2VUC OQRS.

D68CCC Film

Wyprawa D68CCC okiem kamery

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony