Wydrukuj tę stronę

Lista All Time

Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich członków SPDX Clubu od początku jego powstania tj. 19-09-1959. Składa się kolejno z następujących elementów:

 • numer członkowski w kolejności rosnącej
 • znak członka SPDXC
 • inne używane lub obecne znaki wywoławcze
 • aktualny statusu członkowski - w informacji zastosowano następujące skróty:
  • SK (Silent Key) - informacja o zmarłych członkach SPDXC z dokładną lub przybliżoną datą śmierci (jeżeli jest znana)
  • R  - rezygnacja z członkostwa SPDXC
  • D  - skreślenie z listy członków SPDXC
 • data wstąpienia do SPDXC
 • aktualny stan
  • kolumna ta ukazuje aktualny stan osiągnięć tych członków SPDXC, którzy spełniają warunek publikacji ich wyników;
  • stan 000/000, występuje przy tych stacjach, których znaki objęte są aktualną ewidencją składek (obecna obejmuje okres od 2008 roku), ale nie spełniają warunków publikacji ich wyników. Warunki te podano na stronie SPDXC w zakładce "Lista opłaconych składek";
  • PUSTE pola występują przy pozostałych stacjach tj. tych, które w statusie mają (SK, R, D), oraz tzw "nieaktywnych" członkach (brak w wykazie składek publikowanych przez Skarbnika SPDXC).
 • dok.uwagi {NOWE}
  • w kolumnie tej wprowadzono nowe dodatkowe dane dotyczące ostatniego stanu osiągnięć dla stacji S.K. Dotyczy to tylko tych Kolegów S.K., którzy do końca swojej działalności byli "aktywnymi" członkami SPDX-Clubu, tj mieli uregulowaną wówczas składkę członkowską oraz dopełnili obowiązku przesłania pliku elektronicznego ze swoim stanem osiągnięć do Sekretariatu SPDXC. W nawiasie podano ówczesną obowiązującą liczbę podmiotów DXCC (aktualne/aktualne ze skreślonymi). Dane te są uzupełniane sukcesywnie w oparciu o dostępną dokumentację.
 • uwagi dodatkowe
  • brak dokumentacji - oznacza braku karty przebiegu osiągnięć członka
  • brak deklaracji - członek nie wypełnił deklaracji członkowskiej pozwalającej na pełne przetwarzanie danych osobowych członka
  • brak pliku elektronicznego - członek nie utworzył pliku elektronicznego swoich osiągnięć

Jeśli ktokolwiek widzi, że dane są nieprawidłowe lub niepełne proszony jest o poinformowanie Sekretariatu o tym fakcie, email:  lub 

Zależy nam na uzupełnieniu tego wykazu - zwłaszcza o członkach zmarłych (daty śmierci) lub tych, gdzie nie ma w ogóle dokumentów, podania dodatkowych używanych znaków, członkach - emigrantach itp.

 

 

Andrzej Wierzbowski SP7GAQ
Sekretarz Krajowy SPDXC

 

 

Lista SPDXC All Time. Stan na dzień: 2020-08-09

Nr cz.

Znak

Inne znaki

Status

Data wstąpienia

Aktualny stan

Ostatnia weryfikacja

Dok. uwagi

Dok. elektr.

1

SP7HX

SP1LP

SK 1999-07-05

1959-09-19

brak dokumentacji

n/d

2

SP3PL

1959-09-19

000/000

2007-12-02

3

SP8CK

SP5CK

SK 1989-08-19

1959-09-19

brak dokumentacji

n/d

4

SP5HS

SK 2016-08-01

1959-09-19

1994-03-01

189/207 (339/401) - wg stanu na 2016-08-01

5

SP2AP

SK 1998-06-24

1959-09-19

brak dokumentacji

n/d

6

SP5GX

SK 1997-07-31

1996-05

n/d

7

SP9DT

SK 1964-04-22

brak dokumentacji

n/d

8

SP8AG

1959-10-10

000/000

2007-12-31

9

SP9RF

SK 1989-12-02

1959-10-29

1988-10

n/d

10

SP6FZ

TPAR, SP1AR, SP3AR

SK 1969-12-15

brak dokumentacji

n/d

11

SP8HR

SK 2003-08-13

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

12

SP2BE

SP1LX

SK 2002-02-15

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

13

SP8CP

SK 1975-05-09

brak dokumentacji

n/d

14

SP6LV

SP2LV

SK 2017-01-25

1960-02-18

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

15

SP9EU

SK 1989-12-30

brak dokumentacji

n/d

16

SP6BZ

SK 2006-04-18

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

17

SP8EV

SK 1980-06-11

brak dokumentacji

n/d

18

SP6AAT

SP6F

1960-08-30

000/000

2008-09-07

19

SP8MJ

SP1MJ

SK 1999-09-02

1990-09

n/d

20

SP8HU

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

21

SP7AZ

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

22

SP9TA

SK 1999-06-15

1960-12-11

1998-12

brak deklaracji

n/d

23

SP3AK

SP1KM

SK 1972-06-09

brak dokumentacji

n/d

24

SP3PK

SP1SJ

SK 2008-01-29

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

25

SP5YY

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

26

SP5XM

SK 2015-02-01

1961-05-12

1980-12

brak pliku elektronicznego

27

SP9KJ

1961-05-12

2012-10-06

28

SP3DG

SK 2017-08-15

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

29

SP7HT

SP8HT

1961-06-10

340/375

2018-06-21

30

SP5AD

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

31

SP9ADU

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

32

SP9JA

1962-01-25

1980-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

33

SP9NH

1962-03-07

2008-02-06

34

SP5ACN

1962-06-01

2012-06-03

35

SP9ACK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

36

SP3HD

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

37

SP9SF

SP1BA

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

38

SP1AFM

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

39

SP9FR

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

40

SP9PT

1962-09-22

340/370

2018-09-06

41

SP5CS

SK 2000-01-21

1962-09-22

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

42

SP2HL

DL8YCN

SK 2015-12-28

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

43

SP8SZ

SP3AS

SK 1968-01-09

brak dokumentacji

n/d

44

SP8AJK

1963-04-06

340/370

2018-02-20

45

SP8SR

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

46

SP2BA

SK 1988-05-08

brak dokumentacji

n/d

47

SP9DN

1963-05-19

1978-04

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

48

SP2AIB

1963-06-25

1978-01

brak pliku elektronicznego

49

SP5AEF

SK 1999-07

1963-07-16

1998-01

n/d

50

SP9QS

SK 1998

brak dokumentacji

n/d

51

SP9AIM

1963-10-09

1989-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

52

SP8AAH

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

53

SP2AJO

SK 2014-11-28

1963-12-10

2011-12-31

340/366 (340/401) - wg stanu na 2014-11-28

54

SP9AJL

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

55

SP8AOV

1964-11-05

1981-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

56

SP6ALL

SK 2015-11-12

1964-11-28

2011-02-14

303/318 (340/401) - wg stanu na 2015-11-12

57

SP9UH

1965-02-14

326/342

2016-06-02

58

SP6AKK

1965-03-04

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

59

SP9KZ

SP9AOX

SK 2004-11-16

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

60

SP9DH

SK 1997-07-01

1965-03-14

1984-04

n/d

61

SP3AIJ

SK

1965-05-25

1981-08

brak pliku elektronicznego

62

SP2IU

SK 2017-07-25

1965-07-14

2008-10-08

316/334 (339/401) - wg stanu na 2017-07-25

63

SP8ABQ

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

64

SP2AEO

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

65

SP5YC

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

66

SP9YP

SK 1992

1965-10-28

1990-06

n/d

67

SP5ARN

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

68

SP3AOT

SK 2009-04-16

1965-10-12

2007-03-13

202/208 (338/396) - wg stanu na 2009-04-16

69

SP6AEG

1966-01-20

340/357

2018-04-02

70

SP6SO

1966-01-25

1994-05-01

71

SP5AFL

1966-02-20

1987-10

brak pliku elektronicznego

72

SP5NE

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

73

SP9ANT

1966-06-04

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

74

SP8TQ

SK 2014-01-26

1966-01-01

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

75

SP4JF

SK 1987 przed

brak dokumentacji

n/d

76

SP6AZY

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

77

SP7AOD

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

78

SP2AOB

1966-10-01

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

79

SP9ANH

SK 2007-12-11

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

80

SP5YL

SK 2018-12-14

1967-04-29

1994-05-01

115/122 (340/402) - wg stanu na 2018-12-14

81

SP1NJ

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

82

SP1BHX

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

83

SP8ARY

1967-09-21

339/356

2018-09-12

84

SP8ARK

SK 1998-07

1967-09-09

1987-11

n/d

85

SP6AXF

SK 2004-01-13

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

86

SP8ARU

SK 2018-09-02

1968-02-29

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

87

SP9ZD

SK 1999-11-17

1968-02-29

1990-10

n/d

88

SP8AWP

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

89

SP9AI

SP9AXV

1968-04-25

340/366

2018-06-13

90

SP3AMZ

1968-05-12

261/265

2008-12-07

91

SP1ACA

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

92

SP3BQ

SP3BQD

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

93

SP8BUH

1968-10-30

320/325

2017-04-17

94

SP8BMF

AA2US

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

95

SP9AOA

SK 2015-10-02

1968-10-30

2004-12-29

96

SP7ASZ

1968-10-30

340/357

2018-10-26

97

SP7BEB

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

98

SP8YA

SK 2018-02-28

1969-03-03

2005-12-15

99

SP9WY

SK 2016-10-29

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

100

SP2PI

SK 2016-01-18

1969-07-07

2008-01-29

101

SP5QP

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

102

SP5BB

1969-09-05

000/000

2004-03-18

103

SP5BAK

SK 2009-07-11

1969-10-08

1997-01-07

brak pliku elektronicznego

104

SP6BFK

SK 2014-09-14

1969-10-08

1996-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

105

SP8AJJ

1969-11-02

2010-02-28

106

SP8AQN

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

107

SP3AUZ

SK 1984-10-27

brak dokumentacji

n/d

108

SP4AUQ

SK 2002

2001-04-29

brak pliku elektronicznego

109

SP4AWE

1970-03-03

1994-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

110

SP5WW

SK 1990-06-19

brak dokumentacji

n/d

111

SP6BAA

SK 2015-11-04

1970-04-30

2012-10-07

323/339 (340/401) - wg stanu na 2015-11-04

112

SP9AHA

SK

1970-05-09

1985-02

brak pliku elektronicznego

113

SP6AWY

DF4FO

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

114

SP8AWL

1970-06-21

340/355

2019-12-19

115

SP2AVE

SK 2011-06-15

1970-07-17

2001-01-01

brak pliku elektronicznego

116

SP3AGE

1970-08-08

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

117

SP9BNY

1970-08-08

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

118

SP9ABE

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

119

SP3DOI

1970-08-21

1980-03

brak pliku elektronicznego

120

SP9BPF

SK 2008-12-31

1970-08-21

1993-12-27

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

121

SP5BSV

1970-10-04

1978-03

brak pliku elektronicznego

122

SP8NR

SP8CNR

1970-11-08

339/355

2011-12-27

123

SP9AMA

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

124

SP9AQY

SK 2004-03-29

1971-02-28

2002-11-26

125

SP9BLF

SK 2017-05

1971-05-03

2008-03-02

126

SP9CTW

1971-06-22

338/356

2018-06-13

127

SP8CFZ

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

128

SP8ASP

SK 2016-04-24

1971-09-28

1996-12-01

brak pliku elektronicznego

129

SP2AHD

SK 2000-09-04

1993-05-31

1995-03

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

130

SP3BLG

SK 2012-10-16

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

131

SP6GB

SK 2011-05-26

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

132

SP6AQA

DL1EEX

SK 2005-05

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

133

SP8ALT

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

134

SP9BDQ

DL9VDQ

1972-02-16

1981-09

brak pliku elektronicznego

135

SP3E

SP3CB

R

1972-03-12

2011-10-28

136

SP9AJM

1972-03-14

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

137

SP5ATO

1972-06-14

340/357

2020-01-27

138

SP2JS

SK 1998-05-27

1972-06-14

1998-06

n/d

139

SP5BT

SK

1972-06-14

1982-06

brak pliku elektronicznego

140

SP9KR

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

141

SP6DMJ

1972-06-14

1981-12

brak pliku elektronicznego

142

SP5DZI

QSY ?

1972-06-27

1982-04

brak pliku elektronicznego

143

SP3CDQ

SK 2007-11-04

1972-08-25

2007-11-04

313/322 (337/395) - wg stanu na 2007-11-04

144

SP2DVH

SK 2016-06-16

1972-09-30

1979-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

145

SP9ECH

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

146

SP7DTP

SK 2017-06-23

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

147

SP2BBD

SK 2008-02-23

1973-01-11

2002-11-14

brak pliku elektronicznego

148

SP8SIP

SP5SIP

SK 1989-10-22

1973-01-26

1989-01

n/d

149

SP8ECV

1973-03-10

1981-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

150

SP9EEE

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

151

SP4EDQ

SP8EDQ, EA6UN

1973-05-01

1986-10

data wst?pienia niepewna

brak pliku elektronicznego

152

SP6AEW

DL4TH

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

153

SP6DXB

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

154

SP9ABU

SK 2019-07-20

1973-08-07

2003-05-18

brak dokumentacji

155

SP7AID

SP9AID

1973-08-16

000/000

2016-05-31

156

SP3KX

TPKX, SP1KX

SK 1981-06-13

brak dokumentacji

n/d

157

SP6CTC

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

158

SP5QU

SK 1985-04-06

brak dokumentacji

n/d

159

SP2FBC

1973-12-10

1994-04

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

160

SP9CV

SK 2018-09-13

1973-12-15

1984-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

161

SP2BMX

SP2B

1973-12-27

000/000

2015-08-24

162

SP6AOI

SK 2004-01-24

1974-04-27

2001-12-23

brak pliku elektronicznego

163

SP6EGC

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

164

SP5DVD

1974-05-25

314/326

2018-12-21

165

SP7AGA

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

166

SP1UZ

DF8WZ

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

167

SP5EWY

1974-09-26

340/361

2018-02-08

168

SP4CLX

ostatnio (SP4YR) ex N2TN

SK 2019-10-12

1974-12-27

1978-04

brak pliku elektronicznego

169

SP1DPA

1975-04-20

338/350

2012-03-03

170

SP9EFP

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

171

SP2EFU

1975-04-26

311/319

2014-05-25

172

SP7ATA

1975-07-19

320/330

2015-11-28

173

SP8CUJ

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

174

SP4AS

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

175

SP3HDB

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

176

SP2ZT

SK 1994-01-21

1975-12-03

1993-04

n/d

177

SP1AFU

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

178

SP1BNS

SK 2015-03-09

1976-03-03

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

179

SP6FER

SK 1995-03-11

1976-04-04

1994-10

n/d

180

SP8FWB

NO9E

1976-06-18

1985-12

brak pliku elektronicznego

181

SP9CDA

1976-06-18

1988-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

182

SP6DYD

VA3DYD, VE3UXG

1976-06-18

258/264

2020-02-06

183

SP3DGT

1976-07-20

1978-08

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

184

SP7CDH

1976-07-20

340/359

2018-09-23

185

SP1ADM

1976-07-07

1996-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

186

SP5GOL

N2KU

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

187

SP8FNA

1976-09-24

339/352

2018-04-21

188

SP3GEM

1976-10-12

334/347

2008-09-07

189

SP2FGO

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

190

SP7ENU

1976-10-18

2002-11-14

brak pliku elektronicznego

191

SP4BGR

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

192

SP9BQF

SP6BQF, DL4DBU

SK

1976-10-18

1984-10

brak pliku elektronicznego

193

SP2FAP

1976-10-18

1990-08

brak pliku elektronicznego

194

SP9AJT

SK 2014-08-25

1977-01-30

1984-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

195

SP5BWO

SP4BWO

1977-02-11

340/354

2018-04-02

196

SP7GV

SK 2002-06-17

1977-04-04

1995-10

brak pliku elektronicznego

197

SP5IFU

VE3XSP

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

198

SP2IW

SK 2018-07-20

1977-04-30

2013-06-30

338/355 (340/402) - wg stanu na 2018-07-20

199

SP7BFC

DL2EDA

1977-05-09

1980-05

brak pliku elektronicznego

200

SP5JB

SK 2010-09-02

1977-05-09

1992-06

brak pliku elektronicznego

201

SP5GBT

N4PL, VE3PEX

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

202

SP7CVW

1977-08-30

340/353

2018-02-12

203

SP5GRM

1977-08-30

2012-04-05

204

SP3GUA

1977-10-15

1978-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

205

SP1CTN

1977-12-06

1984-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

206

SP9AKD

AA9IO

SK 2010-09-04

1977-12-15

2009-11-06

305/312 (338/396) - wg stanu na 2010-09-04

207

SP2GUV

1977-12-15

340/353

2018-03-15

208

SP9KR

SP9FLY, VA3PL

1977-12-20

272/272

2014-10-05

209

SP6BPY

1978-01-11

1988-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

210

SP5FVI

1978-01-11

000/000

2007-01-21

211

SP2BKF

SK

1978-01-11

1994-10

brak pliku elektronicznego

212

SP8HXN

WB2NYM

1978-01-13

335/345

2012-01-01

213

SP6ECA

1978-01-18

1998-06-30

brak pliku elektronicznego

214

SP8ALC

SK 2017-02-08

1978-01-31

1989-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

215

SP3ADZ

1978-02-26

1979-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

216

SP9ERC

DL4DBR

SK 2009-01-02

1978-03-09

1990-12

brak pliku elektronicznego

217

SP5FLA

1978-04-11

1994-12-12

brak pliku elektronicznego

218

SP5IX

SP5HHV

1978-04-11

1998-03-15

219

SP9VU

SK 1992-01-22

1978-06-25

1991-05

brak pliku elektronicznego

220

SP2FWC

JW0A

1978-08-03

336/347

2018-05-05

221

SP5ES

SP5GOR

1978-08-03

330/342

2015-09-29

222

SP4ETO

1978-10-29

340/353

2018-09-23

223

SP8EMO

1979-04-20

1997-04

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

224

SP5DDJ

1979-04-20

2005-10-11

225

SP5IOU

1979-04-20

2015-10-02

226

SP7EJS

SK 2005-11-08

1979-04-20

2002-09-15

brak pliku elektronicznego

227

SP7CDG

1979-04-20

340/351

2018-02-24

228

SP9EVP

SK 2012-12-19

1979-04-20

1979-04

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

229

SP6DB

SK 2009-02-23

1979-05-31

1979-05-31

brak pliku elektronicznego

230

SP9AZL

1979-06-02

1989-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

231

SP7AWA

1979-07-25

1983-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

232

SP1CU

SP1CQN

1979-10-05

1979-10-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

233

SP7VZ

SP8VZ

1979-10-05

202/209

2015-09-30

234

SP6HRK

SK 2004-10-09

1979-10-05

1991-12

brak pliku elektronicznego

235

SP3CQP

1979-10-05

1993-05

brak pliku elektronicznego

236

SP2JKC

SK 2012-03-12

1979-10-05

2011-12-03

340/351 (340/401) - wg stanu na 2012-03-12

237

SP5DED

1979-10-05

1987-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

238

SP2GOW

1979-10-05

2002-04-13

brak pliku elektronicznego

239

SP9AGW

SK

1979-10-05

1979-10-05

brak pliku elektronicznego

240

SP8HKT

1979-10-05

334/342

2018-05-12

241

SP6EQZ

1979-11-18

338/346

2018-04-01

242

SP2BNJ

1979-10-05

340/357

2018-05-23

243

SP7ATY

1979-11-18

332/342

2014-06-27

244

SP8RJ

DL8BCM

SK 2012-04-07

1979-12-08

1990-08

brak pliku elektronicznego

245

SP6T

SP6AYP

1979-12-08

340/351

2019-08-22

246

SP6CZ

1980-01-05

340/351

2018-04-14

247

SP5EKY

VK2EKY, 7J6AAK/2

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

248

SP6IHE

1980-01-07

340/352

2020-03-04

249

SP5GRU

1980-04-03

1995-01-24

250

SP1DWZ

1980-04-03

1983-11

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

251

SP5CM

R; SK 1997-04-11

1980-04-14

1980-04

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

252

SP9JCH

SK

1980-05-04

1980-05-04

brak pliku elektronicznego

253

SP3CMX

1980-06-12

1980-06-12

brak pliku elektronicznego

254

SP8GSC

1980-06-12

328/340

2019-11-11

255

SP5ALP

1980-06-12

1993-09-30

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

256

SP1ALK

1980-06-12

1981-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

257

SP5EAQ

1980-06-12

340/354

2018-04-23

258

SP9FSH

SK 2005-08-19

1980-06-12

1990-10

brak pliku elektronicznego

259

SP9BQJ

1980-06-12

000/000

2012-03-03

260

SP5EWA

1980-07-05

1998-07-25

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

261

SP5ENA

1980-07-05

340/357

2018-03-31

262

SP7BCA

1980-08-06

315/324

2014-05-15

263

SP7AW

SP7DQQ

1980-08-06

1988-03

brak pliku elektronicznego

264

SP6DMT

SK 1999-01-27

1980-09-24

1990-03

brak pliku elektronicznego

265

SP7EOY

1980-09-24

1983-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

266

SP2JUU

1980-09-24

1983-11

brak pliku elektronicznego

267

SP3FKY

1980-09-24

2009-06-16

268

SP9DUW

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

269

SP9W

SP9HWN

1980-09-24

2008-12-23

270

SP2AYC

1980-12-30

2000-11-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

271

SP5LM

SK 2012-07-27

1980-12-30

2012-06-13

331/340 (340/401) - wg stanu na 2012-07-27

272

SP5CFD

SK 2017-10-15

1980-12-30

2016-07-07

337/348 (339/401) - wg stanu na 2017-10-15

273

SP5GMM

1980-12-30

336/346

2018-09-23

274

SP2ANE

1981-03-14

1981-03

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

275

SP2BIK

1981-03-14

1983-04

brak pliku elektronicznego

276

SP7FTP

VK2OE

1981-04-13

1981-06

brak pliku elektronicznego

277

SP6AGD

1981-03-14

1993-09

brak pliku elektronicznego

278

SP8DYY

SK 2015-05-25

1981-03-14

2002-11-14

279

SP9BRP

1981-03-14

338/348

2018-07-04

280

SP5AWV

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

281

SP9EIJ

SP3EIJ

1981-06-21

1986-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

282

SP9RU

1981-06-21

1981-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

283

SP1ETC

VE3PND

1981-06-21

1981-06

brak pliku elektronicznego

284

SP6FOF

SP8FOF

1981-06-21

1981-12

brak pliku elektronicznego

285

SP5PB

1981-06-21

2003-03-12

brak dokumentacji

286

SP2JXM

1981-06-21

1981-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

287

SP2ADW

1981-06-21

1983-10

brak pliku elektronicznego

288

SP3BYZ

1981-06-21

2001-09-23

brak pliku elektronicznego

289

SP8HZZ

1981-06-21

1981-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

290

SP9CAV

SK

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

291

SP1F

SP1EUS

1981-09-21

2010-10-02

292

SP3HC

SK 2013-03-27

1981-09-21

2011-10-08

319/328 (340/401) - wg stanu na 2013-03-27

293

SP8GWI

1981-09-21

1981-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

294

SP9BOR

1981-09-17

1984-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

295

SP8ATI

1981-11-17

1981-11

brak pliku elektronicznego

296

SP3XR

1982-05-24

000/000

2008-04-29

297

SP5BYF

SP6BYF

1982-05-24

1991-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

298

SP6BOW

1982-05-24

340/353

2018-07-30

299

SP2BRZ

1982-05-24

2003-07-05

300

SP7IIT

1982-10-25

339/350

2020-03-02

301

SO5S

SP5ASR, SP5SJD, SP5SS

1983-01-05

000/000

2012-05-01

302

SP5ILP

QSY do DL?

1983-11-17

1982-11

brak pliku elektronicznego

303

SP9JPA

wykre?lony z SPDXC

304

SP8FYM

SP3FYM

1983-04-22

2003-10-06

305

SP3HLM

1983-04-22

1994-04-20

brak pliku elektronicznego

306

SP4ICH

SP7ICH

1983-05-17

1983-05

brak pliku elektronicznego

307

SP6GF

1983-07-26

338/349

2017-01-25

308

SP5JTR

1983-08-30

1995-05

brak pliku elektronicznego

309

SP9DEE

SK 2014-05-02

1983-09-09

2014-05-02

339/345 (340/401) - wg stanu na 2014-05-02

310

SP3IOE

1983-11-23

1995-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

311

SP2JGR

1983-10-01

1985-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

312

SP5INZ

1983-10-05

1982-04

brak pliku elektronicznego

313

SP2UU

SK 1989

1983-10-05

1984-10

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

314

SP9EQS

1983-10-17

1989-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

315

SP5CJQ

1983-10-18

340/350

2018-05-31

316

SP9EML

1983-10-18

332/341

2019-02-01

317

SP6DVP

1983-10-18

333/342

2018-11-19

318

SP7DZA

SK 2010-02-28

1983-10-18

2004-08-05

brak pliku elektronicznego

319

SP9LLE

1983-10-18

1983-10-18

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

320

SP6AYT

SK 1994-06-17

1983-10-18

1993-10

brak pliku elektronicznego

321

SP6A

SP6AZT

1983-10-18

2008-10-21

322

SP4LEN

1983-10-18

1997-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

323

SP5LGQ

1983-10-26

1986-08

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

324

SP6AND

SK 2000-06-29

1984-01-16

1991-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

325

SP5TT

1984-01-24

316/327

2016-09-04

326

SP9EPF

1984-01-24

1984-01-24

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

327

SP9HNB

SK

1984-01-24

1995-03

brak pliku elektronicznego

328

SP9CVY

1984-01-24

000/000

2015-11-24

329

SP3DAH

1984-01-24

1983-03

brak pliku elektronicznego

330

SP5INQ

1984-01-24

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

331

SP9FQI

SP7FQI, SN9A, SP7A

1984-02-14

238/244

2011-08-08

332

SP6EIY

1984-02-27

331/340

2016-08-05

333

SP6DLO

1984-03-13

000/000

2015-11-15

334

SP1HJK

SK 2013-10-30

1984-06-12

1987-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

335

SP8IMA

1984-06-30

1988-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

336

SP6CDK

1984-07-15

2002-09-15

337

SP9MDO

DL2NDP

SK 2018-05-09

1984-07-15

1996-10

brak pliku elektronicznego

338

SP3JHT

1984-07-15

1984-07-15

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

339

SP4JAE

1984-07-15

1990-03

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

340

SP2AEK

1984-07-15

000/000

2016-08-29

341

SP7EX

SK

1984-07-15

1994-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

342

SP1TC

SK 2009-05-03

1984-07-15

1989-03

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

343

SP6FRQ

1984-07-19

1985-07

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

344

SP2BLC

1984-10-24

2002-11-08

brak pliku elektronicznego

345

SP7DIV

1984-09-24

1985-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

346

SP9FPP

1984-10-06

2002-08-20

347

SP2CTZ

1984-10-06

1984-10-06

brak pliku elektronicznego

348

SP9JBK

1984-10-06

1984-10-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

349

SP5AGU

1984-10-06

1984-10-06

brak pliku elektronicznego

350

SP5LCG

SK 2017

1984-10-06

1984-10-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

351

SP2GJV

1984-10-24

338/347

2015-08-27

352

SP6CQO

1984-12-06

1984-12-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

353

SP9DLY

1984-12-18

324/329

2014-12-24

354

SP5MBA

1985-01-06

2004-01-12

355

SP5DRH

1985-01-06

2008-04-10

356

SP5BR

SP5DBR

1985-01-06

2008-10-26

357

SP9FIH

1985-01-18

1991-11

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

358

SP2BMI

1985-01-25

1987-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

359

SP6BVR

1985-03-08

271/277

2017-10-04

360

SP9CSO

LA0FX

SK 2006-01-24

1985-03-20

1989-07

brak pliku elektronicznego

361

SP4EDP

1985-03-22

1988-08

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

362

SP6DNS

1985-03-27

000/000

2014-02-26

363

SP1OT

1985-06-03

1986-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

364

SP3FHV

1985-06-03

1996-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

365

SP6GVU

1985-06-19

2002-12-09

brak pliku elektronicznego

366

SP4GFG

1985-10-01

000/000

2016-09-13

367

SP3ELD

1985-10-01

1984-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

368

SP3HZG

1985-10-01

1990-10

brak pliku elektronicznego

369

SP7LD

1985-10-01

1985-10-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

370

SP1FJZ

R

1985-10-01

2011-12-27

371

SP9ATE

1985-10-01

000/000

2015-10-03

372

SP2GCJ

1985-10-01

2011-12-03

373

SP7EWL

1985-10-01

259/261

2017-09-10

374

SP2X

SP2EXN

1985-11-22

000/000

2015-06-11

375

SP6HTQ

SK 2017-12-20

1985-12-15

1998-01-01

376

SP3HYK

1985-12-30

316/319

2019-06-28

377

SP9GCZ

DF1PN

1986-01-06

1987-02

brak pliku elektronicznego

378

SP9FTJ

1986-01-06

2007-09-20

379

SP3EQE

1986-02-10

1993-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

380

SP3JHY

1986-02-10

337/346

2015-09-05

381

SP3GVX

1986-02-10

2002-04-13

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

382

SP3IBS

1986-03-15

340/352

2018-04-05

383

SP5AA

1986-05-10

1988-07

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

384

SP6FVF

1986-05-10

2000-10-21

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

385

SP1AAQ

SK 2015-02-17

1986-05-10

2004-09-22

386

SP1DMD

1986-05-10

000/000

2018-12-21

387

SP2LQC

1986-05-16

1990-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

388

SP2LLO

1986-05-28

101/103

2004-06-04

389

SP6BEN

1986-06-04

2015-12-04

390

SP4BY

SK 2011-05-14

1986-04-04

2008-03-28

335/340 (340/400) - wg stanu na 2011-05-14

391

SP3ACB

1986-06-10

1986-06-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

392

SP6FRF

1986-06-10

1986-06-10

brak pliku elektronicznego

393

SP3EPK

1986-06-29

339/349

2015-05-22

394

SP8BJU

1986-08-05

1996-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

395

SP1MHV

1986-08-05

1991-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

396

SP9MRO

R

1986-08-05

1990-12-01

397

SP1LOP

1986-08-05

1987-05

brak pliku elektronicznego

398

SP9MQH

1986-08-21

2003-11-10

brak pliku elektronicznego

399

SP1JRF

1986-08-21

339/349

2018-04-04

400

SP3HDU

1986-09-09

1990-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

401

SP7HKK

R

1986-09-15

2007-10-05

402

SP1DTG

1986-10-01

1988-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

403

SP5AHY

1986-10-06

2003-12-08

brak pliku elektronicznego

404

SP2IRK

1986-10-21

1985-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

405

SP2GUB

1986-10-29

1996-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

406

SP9CTT

1986-11-05

340/353

2019-01-16

407

SP3FXG

1986-12-15

1986-12-15

brak pliku elektronicznego

408

SP5EPP

SP1EPP

1987-02-09

199/204

2005-07-14

409

SP8BWR

1987-03-04

2002-01-05

410

SQ6SZ

SP6JZB

R; SK 2019-02-10

1987-03-04

2003-09-12

brak pliku elektronicznego

411

SP6CIK

1987-03-04

340/348

2018-02-04

412

SP9IGY

1987-03-30

1987-03-30

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

413

SP1JRG

1987-04-24

1989-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

414

SP9IUM

1987-04-26

1998-10

brak pliku elektronicznego

415

SP5GBJ

1987-04-26

2003-06-23

416

SP7DRV

1987-04-26

2007-10-05

417

SP9EES

SK

1987-04-26

1995-03

brak pliku elektronicznego

418

SP7NJX

SK 2008-04-26

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

419

SP7GAQ

1987-04-26

340/350

2018-10-19

420

SP5SA

SP3SA, SP6SA, SP5MNU

1987-04-27

1987-09

brak pliku elektronicznego

421

SP5COK

1987-04-27

339/352

2013-05-03

422

SP5GQX

1987-04-27

337/347

2014-03-30

423

SP4D

SP4DGN

1987-04-27

1987-10

brak pliku elektronicznego

424

SP8JMA

1987-05-04

336/344

2016-04-18

425

SP6IXF

1987-05-07

340/350

2018-05-28

426

SP5GKI

VE7GKI

1987-05-07

1990-12

brak pliku elektronicznego

427

SP1ADY

SP9ADY

1987-06-03

2009-12-21

428

SP6JOE

1987-06-11

2010-11-14

429

SP9HTU

1987-06-15

000/000

2015-07-16

430

SP5KP

SP5DYO

1987-07-25

340/349

2019-11-18

431

SP7AWG

1987-08-10

340/349

2018-04-08

432

SP8LBK

1987-08-10

340/351

2019-01-07

433

SP2UUU

1987-08-10

000/000

2004-03-24

434

SP4DM

SP4EHU

1987-09-02

1987-09-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

435

SP4DC

SP4EHT

1987-09-02

1988-03

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

436

SQ3A

SP3BLP

1987-10-05

000/000

2015-10-02

437

SP5DU

SP5GMK

1987-11-02

328/336

2017-04-30

438

SP7ALH

1988-03-20

1996-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

439

SP3LPR

1988-03-16

292/300

2015-09-27

440

SP5EXA

A45XR

1988-03-16

1992-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

441

SP8CSL

SK 2004-03

1988-03-16

1996-08-23

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

442

SP5ILO

1988-03-16

275/284

2017-01-24

443

SP5CWQ

1988-03-16

1990-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

444

SP2BME

1988-03-16

1996-04-11

brak pliku elektronicznego

445

SP9ENV

DL1EKO

1988-04-14

264/271

2016-10-17

446

SP6N

SP6JKH

1988-06-04

2003-12-08

447

SP9IJU

SK 2015-04-09

1988-06-04

2001-06-01

brak pliku elektronicznego

448

SP6GYS

1988-07-20

1988-07

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

449

SP8BFJ

1988-07-21

2000-09-17

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

450

SP5MBL

1988-08-08

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

451

SP5BUD

1988-08-08

1988-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

452

SP5DIR

1988-08-08

339/351

2018-09-23

453

SP1GZF

1988-08-08

337/342

2020-01-23

454

SP6FAF

1988-08-08

1991-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

455

SP7ITB

1988-08-22

339/350

2012-01-15

456

SP1CGP

1988-09-14

1988-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

457

SP8HMK

1988-11-26

1991-05

brak pliku elektronicznego

458

SP5CCC

1988-11-26

305/314

2002-04-12

459

SP6HTX

1988-12-20

1993-06-06

brak pliku elektronicznego

460

SP2GKQ

1988-12-20

1992-03-01

461

SP9MZS

1989-01-14

1990-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

462

SP4Z

SP4EEZ, KD2GYF

1989-01-14

339/348

2013-01-05

463

SP3BGD

1989-01-25

2015-04-13

464

SP5JXK

1989-11-26

000/000

2006-07-01

465

SP3IPB

1989-02-26

1989-02-26

brak pliku elektronicznego

466

SP6OJJ

1989-03-29

318/324

2004-01-20

467

SP8KO

1989-05-03

339/349

2014-02-19

468

SP9DWT

1989-05-10

338/349

2015-12-09

469

SP9FKQ

1989-05-10

340/350

2018-09-23

470

SP3BVI

1989-05-10

2007-11-04

471

SP3GRQ

1989-05-10

286/294

2010-09-20

472

SP3JIA

1989-05-10

340/347

2018-06-30

473

SP1AEN

1989-05-11

000/000

2015-09-26

474

SP6IXO

1989-05-21

1993-08

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

475

SP7EBM

1989-05-29

2006-01-16

476

SP7LIH

SK

1989-05-29

1996-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

477

SP7HTA

1989-08-26

118/121

2015-10-01

478

SP5XD

SK

1989-09-10

1998-11-18

brak pliku elektronicznego

479

SP2FF

1989-09-19

1993-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

480

SP7IXT

1989-11-24

304/309

2011-07-13

481

SP7LZD

SK 2007-05-14

1990-02-07

2000-04-04

brak pliku elektronicznego

482

SP9ADK

SK

1990-03-08

1990-10

brak pliku elektronicznego

483

SP9DJP

1990-03-15

2000-10-16

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

484

SP9NLK

1990-03-15

1993-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

485

SP3SUN

1990-06-04

1993-04

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

486

SP6NIZ

1990-06-13

000/000

2008-04-10

487

SP6LB

SK 2015-02-03

1990-09-09

1990-10

brak pliku elektronicznego

488

SP6NIG

SK 2004-08-25

1990-09-09

2003-10-16

brak pliku elektronicznego

489

SP2BOQ

1990-09-09

1997-03-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

490

SP6AUI

1990-09-09

000/000

2013-10-16

491

SP6RYB

1990-09-09

1993-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

492

SP7DAD

1990-09-09

267/271

2016-03-08

493

SP7MOQ

1990-09-09

2002-06-26

494

SP4NDU

1990-09-09

2012-11-18

495

SP7GTA

1990-09-09

2006-06-14

496

SP9MQD

SK 2006-05-19

1990-09-09

1992-10

brak pliku elektronicznego

497

SP4JFR

1990-09-09

1990-09-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

498

SP1EYI

VK2GND

1992-06

brak daty wst?pienia

brak pliku elektronicznego

499

SP8AYJ

1991-01-01

244/250

2014-12-05

data wst?pienia niepewna

500

SP7CLB

1990-12

brak deklaracji i daty wst?pienia

brak pliku elektronicznego

501

SP5DZE

1991-02-20

289/299

2014-12-24

502

SP1S

SP3CNP, SP7CNP

R

1991-01-18

2012-10-06

503

SP4KM

1991-02-21

2008-02-21

504

SP8JUX

1991-12-01

1991-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

505

SP2HNF

1991-10-01

1990-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

506

SP6CYX

1991-10-01

1991-10

brak pliku elektronicznego

507

SP8U

SP8GMU

1991-10-01

339/348

2011-12-03

508

SP4GDC

1991-10-01

000/000

2013-10-16

509

SP9GDB

1991-10-01

301/310

2015-10-06

510

SP7IWA

1991-11-01

333/341

2010-02-28

511

SP5SAQ

1991-11-01

1991-11-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

512

SP5ZR

1992-03-31

2009-12-21

513

SP6OUJ

R

1991-10-01

2007-09-14

brak pliku elektronicznego

514

SP5NHM

N3XOF

1992-01-16

1994-08-28

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

515

SP5IYY

1992-01-21

336/346

2012-12-01

516

SP2FN

SK

1992-01-21

1992-01-21

brak pliku elektronicznego

517

SP2GUC

1992-06-04

2011-12-28

518

SP9REP

1992-08-17

338/346

2018-09-23

519

SP5ZA

SK

1992-07-01

1992-07-01

brak pliku elektronicznego

520

SP8EEX

1992-08-01

283/289

2019-09-22

521

SP7AH

SP7LFT

R

1992-10-01

2014-06-03

brak pliku elektronicznego

522

SP3KB

SP3C

1992-11-01

1995-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

523

SP8ONL

1992-11-01

2013-12-14

524

SP3FPF

1992-12-01

1997-09

brak pliku elektronicznego

525

SP3FIM

1993-01-01

000/000

2006-07-01

526

SP9GAY

1993-01-01

2005-06-22

527

SP9VFQ

SK 2003-08-19

1993-01-01

1994-12

brak pliku elektronicznego

528

SP7NHS

R

1993-03-01

2012-10-06

529

SP5AUB

1993-03-23

000/000

2012-10-06

530

SP8FVQ

SP8FO

1993-03-23

1994-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

531

SP9AVZ

1993-03-31

199/203

2007-04-16

532

SP3JUN

1993-05-01

2007-09-09

533

SP6RCK

1993-05-01

2010-11-07

534

SP9HZF

1993-05-01

000/000

2014-11-21

535

SP6TGA

1993-05-01

1993-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

536

SP9CAY

1993-05-01

1999-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

537

SP6FPY

1993-06-01

1994-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

538

SP8DA

SP8BVJ

1993-06-01

2004-03-18

539

SP9FUU

1993-06-06

340/349

2018-09-20

540

SP2DKI

1993-07-01

1997-11-17

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

541

SP2EIW

1993-07-01

2000-01-31

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

542

SP2CA

SP2FHS

1993-07-01

2007-12-23

543

SP5AHR

1993-09-01

311/319

2013-02-24

544

SP5RDX

SK

1993-09-01

1997-03-17

brak pliku elektronicznego

545

SP5TZC

1993-08-01

336/345

2015-08-21

546

SP2FMN

1993-10-01

196/200

2005-10-11

547

SP3DIK

1993-12-31

336/345

2015-05-11

548

SP8LZC

1993-11-01

1994-05

brak pliku elektronicznego

549

SP7NMT

1993-12-01

1993-10

brak deklar., data wst?p. niepewna

brak pliku elektronicznego

550

SP9JXC

SP1JXC

1993-12-01

1995-10

brak deklar., data wst?p. niepewna

brak pliku elektronicznego

551

SP7FUH

1994-01-01

1997-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

552

SP2GSI

1994-05-21

brak deklaracji i daty wst?pienia

brak pliku elektronicznego

553

SP5IVC

1993-09-01

000/000

2012-10-07

554

SP5OXJ

1993-12-27

000/000

2018-09-06

555

SP8FB

SP8UFB

1994-02-24

000/000

2016-06-26

556

SP6EVX

SK 2019-01-14

1994-03-01

1994-10-28

557

SP8UFO

1994-03-01

2000-12-20

brak pliku elektronicznego

558

SP2JMR

1994-03-01

320/325

2018-09-23

559

SP6BGZ

1994-03-01

1998-11-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

560

SP2JPG

SK 2012-02-04

1994-05-01

2002-10-31

561

SP2BRN

1994-06-01

2000-02-12

brak pliku elektronicznego

562

SP9ODY

1994-06-09

000/000

2018-04-04

563

SP2EBG

1994-06-20

000/000

2002-11-12

brak pliku elektronicznego

564

SP9CXX

SK 2011-09-06

1994-07-01

1996-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

565

SP9RTF

SK 1999-04

1994-07-01

1998

brak pliku elektronicznego

566

SP6CXH

1994-07-01

2002-04-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

567

SP2UKB

1994-07-01

2005-02-21

data wst?pienia niepewna

568

SP2WEI

1994-09-01

1995-10

brak pliku elektronicznego

569

SP2WEP

1994-09-01

1996-12

brak pliku elektronicznego

570

SP6HEQ

1994-10-01

339/348

2014-08-23

571

SP6HFZ

1994-10-01

1999-11-20

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

572

SP2WE

SP2WET

1994-10-26

312/317

2009-11-08

573

SP4AVG

1994-11-01

249/256

2005-07-20

574

SP1RKB

1994-11-01

2003-02-28

575

SP3VAL

1994-12-01

1995-08-25

brak pliku elektronicznego

576

SP4SKW

1994-12-14

1994-12-14

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

577

SP8OON

1994-12-31

1994-12-31

brak pliku elektronicznego

578

SP5BYY

SP6BYY

1995-01-01

1995-01-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

579

SP3EJJ

1995-01-02

1995-10

brak pliku elektronicznego

580

SP9VEG

1995-02-01

333/340

2018-05-28

581

SP9RTZ

1995-02-01

178/181

2015-10-01

582

SP7SEW

1995-02-16

2007-01-21

583

SP7SEG

1995-04-01

2000-12-23

584

SP9EWT

1995-04-05

1998-06-26

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

585

SP7GXK

1995-05-01

339/349

2012-01-27

586

SP9TCV

1995-05-01

2002-03-03

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

587

SP9NRD

1995-05-01

1997-09

brak pliku elektronicznego

588

SP2CYK

1995-05-11

2003-05-28

brak pliku elektronicznego

589

SP3AAI

1995-06-01

2006-11-07

590

SP2SCG

1995-06-10

2006-07-01

591

SP2FOV

1995-06-10

330/341

2014-04-14

592

SP2BEA

1995-06-21

1998-11

brak pliku elektronicznego

593

SP2Y

SP2LLW

1995-07-07

2015-06-15

594

SP5CEQ

1995-08-01

264/271

2004-06-27

595

SP2BUC

1995-08-16

333/340

2018-04-14

596

SP5FLB

1995-10-05

000/000

2006-10-22

597

SP4GHL

1995-10-05

1994-01-15

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

598

SP3FLR

SK 2019-03-06

1995-10-10

2003-03-23

599

SP8FHM

1995-11-01

000/000

2015-06-25

600

SP6AZM

1995-11-03

329/335

2012-11-11

601

SP8CNS

1995-12-01

2008-02-20

602

SP9LDP

1995-12-01

2015-11-04

603

SP3JZI

1995-12-01

000/000

2009-09-24

604

SP2DNT

1995-12-12

181/185

2020-02-28

605

SP3NYI

1996-01-01

1996-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

606

SP1IXG

SK 2008-07-29

1996-02-11

2001-09-25

607

SP6NVE

SK 2018-10

1996-04-01

2015-05-04

302/307 (340/402) - wg stanu na 2018-10

608

SP9AEP

1996-04-22

2002-01-05

brak pliku elektronicznego

609

SP4LVH

1996-05-01

339/348

2020-02-11

610

SP2QVI

1996-05-01

1997-10-15

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

611

SP9RCL

1996-05-01

340/346

2018-08-11

612

SP9QJ

1996-05-01

1996-10

brak pliku elektronicznego

613

SP3FAR

1996-07-15

339/349

2016-03-29

614

SP9IEK

1996-08-16

000/000

2009-11-06

615

SP9MDY

1996-09-01

2006-07-01

616

SP6MLX

1996-09-30

308/312

2015-09-20

617

SP6DNZ

SP6NZ

1996-11-03

000/000

2015-07-06

618

SP2WHE

SK 2020-04-20

1997-02-20

2002-09-09

brak pliku elektronicznego

619

SP5EVW

1997-03-03

2000-02-26

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

620

SP6NIC

1997-05-05

1997-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

621

SP7TF

SP7DQN

1997-05-05

2002-11-12

622

SP9UNX

SK 2019-12-05

1997-05-05

2014-10-23

623

SP2DWA

SK 2015-06-02

1997-05-10

2013-09-08

189/194 (340/401) - wg stanu na 2015-06-02

624

SP8DHJ

1997-05-30

1997-05-30

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

625

SP2HV

SK 2017-11-22

1997-06-10

2015-06-01

626

SP9LAS

1997-06-18

2008-02-16

627

SP6TPF

1997-06-18

1997-06-18

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

628

SP8GEY

1997-07-09

340/347

2018-07-15

629

SP5VYF

1997-07-09

1997-06-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

630

SP9ADV

SK 2010-04-01

1997-07-09

2000-06-02

brak pliku elektronicznego

631

SP7CXV

1997-08-19

335/342

2011-07-13

632

SP3GTS

1997-09-01

000/000

2006-10-22

633

SP4CUF

1997-09-01

334/341

2018-12-11

634

SP7HQ

SP7QHS

1997-09-01

000/000

2010-06-04

635

SP9RQH

1997-09-29

2007-12-23

636

SP9DEM

1997-09-29

233/238

2000-10-21

637

SP8FUX

1997-10-06

340/348

2018-04-04

638

SP9RPW

1997-10-10

338/344

2018-09-23

639

SP2HHX

1997-12-01

1997-12-01

brak pliku elektronicznego

640

SP8MI

SQ8AMI, SN8M

1998-01-07

000/000

2013-02-06

641

SP5ANQ

SK 2007-04-20

1998-01-07

2003-02-18

642

SQ8T

SP8TDE

1998-01-07

262/266

2018-06-18

643

SP1NQF

1998-03-01

2008-02-16

644

SP2QVS

1998-03-02

2001-09-01

brak pliku elektronicznego

645

SP2FAX

1998-03-02

000/000

2015-08-23

646

SP7VC

SP7VCK

R

1998-03-02

2015-09-27

647

SP9HZW

1998-03-02

332/338

2019-09-22

648

SP2IZC

1998-03-02

000/000

2015-06-03

649

SP8IIS

1998-03-29

336/342

2016-01-11

650

SP3VAU

1998-03-29

2001-09-24

brak pliku elektronicznego

651

SP9FOW

1998-03-29

1998-03-29

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

652

SP2TQW

1998-04-20

1998-11

brak pliku elektronicznego

653

SP1DTQ

1998-05-15

2005-03-07

654

SP3DBD

1998-06-04

2002-11-09

655

SP8RX

DJ0IF

1998-06-04

000/000

2006-10-22

656

SP5LXR

1998-07-21

2005-02-07

657

SP5UAF

1998-07-25

318/323

2018-05-03

658

SP5ELA

1998-09-16

328/336

2013-02-24

659

SP8GNF

1998-09-26

265/273

2019-01-18

660

SP9JZT

1998-11-17

1999-11

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

661

SQ1EIX

SQ1X

1998-11-19

2016-03-26

662

SP4EAK

1999-01-22

2001-02-03

brak pliku elektronicznego

663

SP4JWR

1999-01-22

2002-06-23

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

664

SP9BGL

SP3BGL

1999-04-02

334/340

2017-04-30

665

SP8BSQ

SK 2010-09-11

1996-04-26

1999-04-26

brak pliku elektronicznego

666

SP9WUM

1999-04-26

2001-09-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

667

SP3WVL

1999-04-26

2003-03-20

668

SP5BSG

SK 2005-01-28

1999-04-26

1999-04-26

brak pliku elektronicznego

669

SP1D

SQ1DWR, SQ3DWR

1999-05-28

167/169

1999-11-20

670

SP3HUU

1999-06-15

2002-10-14

671

SQ5AAS

VA3LUK

1999-04-15

1999-04-15

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

672

SP5X

SP5MXA

1999-07-26

2008-03-04

673

SQ8J

SQ8BGJ

1999-09-20

000/000

2016-06-06

674

SQ8GBN

1999-12-04

1999-12-04

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

675

SP7ICE

1999-12-04

267/272

2005-12-31

676

SP2QCR

1999-12-10

331/335

2012-03-11

677

SP5WAL

SK 2000-04-08

1999-12-10

1999-12-10

brak pliku elektronicznego

678

SP7PS

SP7NMW

1999-12-10

2002-10-08

679

SP2XDR

1999-12-11

1999-12-11

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

680

SQ9DXN

1999-12-11

262/265

2015-10-07

681

SP3VT

2000-02-05

000/000

2014-03-06

682

SP1CHV

2000-02-20

2000-02-12

brak pliku elektronicznego

683

SP5VYB

2000-02-12

2001-09-16

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

684

SQ8Z

SP5ULD

2000-03-18

2004-01-01

685

SQ7B

SQ7BCG

2000-06-29

2001-06-23

brak pliku elektronicznego

686

SP9XCN

2000-08-06

2009-12-22

687

SP9QMP

2000-09-28

339/343

2016-10-19

688

SP2BOF

2000-08-06

2000-08-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

689

SP9XWD

2000-08-06

000/000

2015-10-01

690

SQ2BNM

2000-08-06

000/000

2018-09-01

691

SQ8AMD

2000-09-17

2000-09-17

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

692

SP8AQA

SN8A

2000-09-25

261/264

2008-10-08

693

SP9UPK

2000-12-21

2009-12-22

694

SP5LCC

SK 2008-06-24

2000-12-28

2002-11-29

259/261 (338/396) - wg stanu na 2008-06-24

695

SP2DWG

SQ2FOA

2000-12-29

313/317

2007-11-04

696

SP2AQP

2000-12-29

340/346

2018-02-22

697

SP2SV

SP2OFK

2001-02-11

2001-02-11

698

SQ9PM

SQ9HYM

2001-02-11

2001-11-01

brak pliku elektronicznego

699

SP2EPV

SP1EPV

2001-02-11

300/306

2016-10-16

700

SP9SDD

2001-03-28

2002-09-09

701

SP7MFR

2001-04-01

332/337

2016-07-11

702

SP1RW

SP1RWK

SK 2006-12-28

2001-04-29

2001-04-29

brak pliku elektronicznego

703

SP8FHJ

SK 2011-05-05

2001-04-29

2002-11-13

704

SP9XCJ

2001-04-29

310/312

2018-12-21

705

SP2IHG

2001-09-01

2001-09-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

706

SP7DQR

2001-09-15

281/288

2010-09-14

707

SQ2DMR

2001-11-01

2001-11-01

brak pliku elektronicznego

708

SP8SW

SP8NTW

2001-11-01

139/141

2001-11-01

709

SP1JON

2001-11-01

2002-09-09

brak pliku elektronicznego

710

SP9DGO

2001-11-01

2002-03-16

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

711

SP8IQR

2001-11-01

000/000

2015-09-05

712

SP9OYK

2001-11-01

2001-11-01

713

SP9AGV

2001-11-01

2004-04-22

714

SQ5TT

SQ5EWG

2001-11-01

2001-11-01

brak pliku elektronicznego

715

SP3AMY

SK 2014-06-20

2001-11-01

2013-01-22

716

SP2JLR

2001-12-24

287/290

2007-11-03

717

SP8VJV

2001-12-23

2002-10-26

718

SP3MGP

2001-12-30

2002-04-07

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

719

SQ2FOR

2002-01-10

2003-11-02

720

SP1JKF

SK 2016-02-14

2002-01-15

2005-06-22

721

SP2MKZ

2002-01-30

2003-11-17

722

SP9MCU

2002-03-30

2002-03-30

brak pliku elektronicznego

723

SP8NCF

2002-05-25

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

724

SP6M

SP6CDP

2002-05-25

340/348

2018-02-04

725

SQ9DKX

2002-05-25

000/000

2015-03-11

726

SP9CQ

2002-05-27

000/000

2015-06-16

727

SP3DOF

2002-06-18

000/000

2014-11-30

728

SQ7FGE

2002-09-09

2002-09-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

729

SP1MGM

SP3MGM

2002-09-15

334/340

2014-06-24

730

SP6FXY

2002-10-14

309/315

2020-06-29

731

SP6ORR

2002-10-14

2002-10-14

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

732

SP3FYX

2002-10-30

330/338

2013-09-01

733

SP2MPO

2002-11-09

2002-11-09

734

SP9WAN

2002-11-18

338/341

2016-12-19

735

SQ8FEW

2003-02-21

2004-09-22

736

SP3CGK

2003-05-27

338/341

2018-11-01

737

SP9OHP

2003-06-16

330/333

2016-11-23

738

SP7FRO

2003-07-27

000/000

2013-09-08

739

SP3WVG

2003-08-11

2003-08-11

740

SP2HPD

2003-08-20

2007-09-20

741

SP2QVU

2003-09-29

2004-05-27

742

SQ9ACH

2003-10-06

000/000

2016-09-06

743

SP9OJQ

SK 2007-05-31

2003-11-01

2005-10-10

brak pliku elektronicznego

744

SQ9FMU

2003-12-02

105/106

2003-02-22

745

SQ9HZM

2003-12-02

340/344

2019-09-22

746

SQ2DMU

2003-12-02

330/333

2016-08-01

747

SP1EG

2003-12-03

000/000

2014-11-21

748

SP4TKR

2003-12-08

2003-12-08

749

SQ5RTV

2003-12-08

2002-10-04

750

SP4TVO

2003-12-08

000/000

2015-03-02

751

SP6QM

SP6RGM

2003-12-08

332/337

2016-10-19

752

SP3AU

SP3RBT

2003-12-30

000/000

2002-11-18

753

SP1MVG

2004-03-07

249/253

2008-04-29

754

SP8WJD

2004-03-26

2004-03-07

755

SP3IQ

2004-04-04

135/136

2003-10-06

756

SP4BEU

2004-04-04

336/342

2018-09-23

757

SP4BMO

2004-04-04

000/000

2004-03-04

758

SP1DTM

2004-05-05

2003-12-28

759

SP8EDD

2004-05-09

2005-01-17

760

SP5EWX

2004-09-06

238/244

2004-09-06

761

SP1MWK

2004-09-20

328/331

2016-12-19

762

SP1GPI

2004-10-03

2004-04-22

763

SQ5RK

2004-12-29

2004-09-20

764

SP7FAH

2004-12-30

261/267

2009-11-06

765

SP9BGS

2005-01-12

209/214

2007-12-01

766

SP3BNC

2005-01-16

337/345

2011-06-05

767

SP7MFQ

2005-01-16

335/338

2016-07-12

768

SQ9I

SP9RTI, M0RTI

2005-01-16

217/219

2004-04-22

769

SP2WN

2005-02-07

2002-10-20

770

SP3DSC

2005-02-17

000/000

2014-11-30

771

SP1NY

2005-03-19

000/000

2005-03-19

772

SQ5TA

2005-05-15

2009-11-06

773

SP5ANX

SK 2007-01-13

2005-07-11

2006-04-30

774

SQ9MZ

R

2005-09-27

2016-10-16

775

SP3EA

SP3EAX

2005-09-27

268/272

2010-04-18

776

SP7SP

SP7RJK

2005-09-27

339/345

2016-03-27

777

SP1TJ

SP1BYS

2005-09-27

2014-06-13

778

SP6GPJ

2005-09-27

000/000

2005-03-14

779

SP8NCZ

SP8BWQ

2005-09-27

2008-10-22

780

SP6OPY

2005-09-28

2009-06-03

781

SQ2AF

2005-12-14

2005-06-11

782

SP6BCC

2006-01-19

313/318

2019-10-25

783

SP3JGI

2006-04-30

272/275

2011-05-06

784

SP7QHR

2006-04-30

000/000

2012-10-06

785

SP5XVY

R

2006-04-30

2006-04-30

brak pliku elektronicznego

786

SP7XK

2006-04-30

334/339

2019-12-18

787

SP7AAK

SK 2019-04-30

2006-04-30

2018-12-11

788

SP2GJI

2006-07-01

326/331

2016-09-01

789

SP2FTL

2006-07-01

262/264

2020-06-12

790

SP3DQL

2006-07-02

2007-09-20

791

SO3F

SP3FLQ

2006-07-01

292/296

2017-09-25

792

SP6IXU

2006-08-29

314/319

2018-10-26

793

SP2FKE

2006-08-29

2005-12-14

794

SQ8AGF

SK 2019-01-29

2006-08-29

2012-03-11

795

SP7FBQ

R

2006-10-22

2009-11-06

796

SQ1K

SP1EK, SQ1GPC

2006-10-22

2007-12-23

797

SP2RXG

SK 2011-01-20

2006-10-22

2010-06-28

798

SP6EF

2007-03-13

207/210

2010-09-16

799

SP7TEX

2007-03-13

269/272

2015-06-10

800

SP5IKO

2007-03-13

2011-06-23

801

SP5XSD

2007-03-13

139/141

2006-09-03

802

SP3IK

2007-05-04

246/248

2015-06-17

803

SP5ICQ

2007-07-24

312/319

2017-06-07

804

SQ2BXI

2007-09-20

2007-02-25

805

SQ5HAU

2007-09-20

2007-03-12

806

SP3NX

2007-11-03

335/343

2019-03-05

807

SP3LAU

2007-11-11

267/272

2007-05-05

808

SP8YB

SP8LNE

2007-12-23

2007-12-04

809

SP7BMR

2008-03-02

327/330

2016-09-17

810

SP7HDA

2008-03-02

207/212

2017-07-31

811

SP5MXZ

2008-03-22

2007-08-23

812

SP9UML

2008-03-22

2007-09-20

813

SQ6R

SQ6GTZ

2008-05-27

254/254

2016-08-31

814

SQ7IL

2008-07-04

244/245

2016-09-02

815

SQ5MX

2008-07-04

2007-12-01

816

SP8NCJ

SK 2014-08-26

2008-07-27

2012-03-15

817

SP7LI

SP7HTD

SK 2010-06-14

2008-07-27

2009-09-15

818

SP9AUV

2008-07-27

237/239

2013-01-22

819

SP3VSE

2008-09-07

2012-10-07

820

SP2JMB

2008-09-11

2013-12-14

821

SP5LMT

2008-10-07

000/000

2017-06-07

822

SP4AAZ

2008-10-07

252/255

2020-01-05

823

SP4FMD

2008-10-16

197/199

2014-03-16

824

SP2DDX

2008-12-23

315/320

2020-02-14

825

SQ9OH

2008-12-23

2010-02-27

826

SQ5WAA

2009-03-31

000/000

2009-03-31

827

SQ4DW

2009-05-01

099/100

2008-10-07

828

SP4LVK

2009-05-01

227/227

2016-09-13

829

SP8NTH

2009-05-01

315/317

2018-02-22

830

SP1C

SP1MHZ

2009-05-01

000/000

2014-07-02

831

SQ8GKL

2009-05-01

2013-02-07

832

SP5ADX

2009-06-06

302/304

2012-10-06

833

SP8CUR

2009-06-18

129/130

2008-09-08

834

SP6JIU

2009-02-08

316/320

2016-11-07

835

SP7EHD

2009-02-08

2009-01-29

836

SQ2GXO

2009-02-08

291/293

2015-08-21

837

SP7OMS

2009-02-08

335/340

2018-09-14

838

SP5VJQ

2009-09-24

2009-02-24

839

SP5XOC

2009-09-24

317/320

2016-05-11

840

SP2JEB

2009-09-24

324/327

2019-09-22

841

SP6LMQ

2009-11-13

211/215

2012-02-04

842

SP9WAV

2009-12-22

2009-12-22

843

SP9FY

SK 2011-02-19

2009-12-23

2010-02-27

844

SO3AK

SP3VZY

2009-12-23

000/000

2009-06-23

845

SQ8TWP

2009-12-23

2009-09-15

846

SP5EOT

SK 2012-05-20

2009-12-23

2011-09-08

847

SP9JZU

2010-01-17

277/282

2009-07-06

848

SP9WZJ

2010-02-28

334/342

2009-07-27

849

SP2UT

SK 2013-04-20

2010-03-14

2009-09-08

850

SP9FWQ

SP9AK

2010-03-14

119/119

2009-09-09

851

SP3QYQ

2010-04-18

296/298

2013-09-30

852

SP2JNB

2010-04-24

241/246

2020-08-06

853

SP1QY

2010-05-09

311/314

2010-11-07

854

SP7CCB

2010-05-09

2009-11-08

855

SP1RKR

2010-06-30

000/000

2011-03-22

856

SP5UD

SP5XOR

2010-06-30

299/302

2016-05-11

857

SQ7NHT

2010-09-16

2010-03-13

858

SQ5LMT

2010-09-16

000/000

2017-06-07

859

SP3EPG

2010-12-11

302/305

2013-09-30

860

SP1MWN

2010-12-11

289/290

2016-08-04

861

SP9WZS

R

2011-05-01

2016-09-12

862

SP7MOC

2011-05-01

291/297

2013-05-04

863

SP1RKT

2011-05-01

328/332

2015-12-21

864

SQ7NSN

2011-05-01

309/312

2016-07-01

865

SP5CNA

2011-05-01

315/320

2017-09-18

866

SP7EY

SQ7NLH

2011-05-01

2012-08-30

867

SP2HWW

2011-06-23

321/323

2019-01-17

868

SP1DSZ

2011-06-23

000/000

2015-12-14

869

SP7IDX

2011-07-13

130/131

2010-12-11

870

SP6SOX

2011-07-13

2011-02-25

871

SP9NRO

2011-09-07

101/102

2011-02-25

872

SQ7LQJ

2011-12-13

125/125

2011-04-30

873

SP7OGP

2011-12-29

000/000

2014-05-27

874

SP7UWB

2012-02-14

256/257

2018-07-18

875

SP7MFY

2012-02-14

219/222

2011-08-08

876

SP3SLK

2012-04-15

273/273

2019-06-28

877

SQ9JKW

2012-05-10

313/316

2011-09-07

878

SP7UWL

2012-05-10

270/273

2013-12-31

879

SQ7AN

SQ1AN

2012-05-10

000/000

2012-02-06

880

SP5NZZ

SK 2020-07-25

2012-05-10

2020-04-30

317/318 (340/402) - wg stanu na 2020-07-25

881

SP9WUZ

2012-05-10

266/266

2016-12-28

882

SQ9S

SQ9JKS

2012-05-15

316/318

2016-08-25

883

SP2YY

2012-07-08

000/000

2016-01-07

884

SQ6PWJ

2012-07-08

000/000

2012-06-20

885

SP6OUQ

2012-07-08

134/134

2011-12-29

886

SP6LUY

2012-07-08

117/117

2011-12-29

887

SQ5LTL

2012-08-02

310/311

2016-09-17

888

SP7SEP

SK 2015-11-10

2012-08-26

2012-08-26

889

SQ7RL

2012-08-26

297/298

2016-09-12

890

SP1ZZ

2012-08-26

254/261

2014-03-30

891

SQ9NIS

2012-12-30

000/000

2014-12-25

892

SQ7FPH

2012-12-31

307/307

2016-06-29

893

SQ8OAU

2013-02-24

000/000

2016-03-18

894

SQ8GBG

2013-02-24

208/208

2013-06-30

895

SQ8GBE

2013-02-24

127/127

2012-08-02

896

SQ7EQB

2013-03-24

000/000

2013-05-12

897

SP7PA

SQ7WPA

2013-03-24

000/000

2014-06-07

898

SP3NYU

2013-05-03

104/104

2012-10-06

899

SQ3JPV

2013-05-03

298/299

2017-09-22

900

SP7F

SP7FI

2013-05-03

000/000

2012-10-15

901

SP1DOZ

2013-06-16

131/132

2012-12-02

902

SQ6PPI

2013-08-04

000/000

2013-08-04

903

SQ5OUO

2013-09-08

000/000

2013-02-24

904

SQ7NSX

2013-09-08

2013-02-24

905

SP7JLH

2013-09-18

311/317

2016-09-05

906

SO9DXX

2013-09-18

2013-03-15

907

SP3DV

2013-12-13

304/309

2013-05-30

908

SQ7PGO

2013-12-13

2013-05-31

909

SP5RE

2013-12-13

2013-05-31

910

SQ5STN

2013-12-14

2013-03-24

911

SP6EVZ

SK 2015-07-30

2014-01-09

2013-07-09

912

SQ7FZR

2014-02-19

101/101

2013-08-11

913

SP7CKU

2014-02-19

146/148

2013-08-11

914

SP5ETS

2014-03-03

100/100

2013-09-01

915

SP1GQW

2014-07-21

2014-11-20

916

SQ1BHH

2014-08-09

226/226

2017-02-03

917

3Z6AEF

2014-08-09

219/220

2015-06-23

918

SP2DUS

2014-09-22

231/231

2020-03-12

919

SP6CES

2014-11-08

000/000

2016-12-13

920

SP9ITP

2014-11-21

158/158

2014-05-19

921

SQ8BGR

2014-12-19

147/147

2014-06-20

922

SP8CIV

2014-12-28

191/191

2014-06-23

923

SP8QEJ

2014-12-28

129/129

2014-06-27

924

SP6DHH

2015-02-13

127/131

2015-11-17

925

SP3UY

2015-03-22

000/000

2014-09-22

926

SQ2NIJ

2015-05-20

000/000

2014-11-14

927

SP2BUW

2015-09-14

225/225

2020-06-12

928

SP2SA

SP1RKH

2015-09-27

000/000

2014-12-03

929

SP9EWM

2015-12-28

000/000

2015-06-25

930

SP3QDM

2016-03-08

305/306

2017-09-22

931

SQ2RH

2016-03-24

116/117

2015-09-23

932

SP3SX

SP3SXX

2016-04-27

145/146

2018-05-21

933

SP8EET

2016-08-17

109/109

2016-02-16

934

SP6AO

2016-09-12

184/184

2016-09-06

935

SP4TB

SP4TBF

2016-10-21

117/119

2016-04-20

936

SQ1NT

2017-01-26

165/166

2016-07-26

937

SQ9ANT

2017-03-12

340/343

2018-09-23

938

SQ4LP

2017-03-13

2016-09-13

939

SQ4O

2017-03-13

102/102

2016-09-13

940

SP9GLJ

2017-03-17

169/170

2019-09-22

941

SQ5OVL

2017-03-19

318/320

2017-08-31

942

SQ5MJB

2017-03-19

286/286

2017-08-18

943

SP6KK

2017-04-16

119/119

2016-10-16

944

SN6P

2017-06-24

106/106

2016-12-19

945

SQ3PMX

2017-08-02

256/256

2016-09-19

946

SP9RXP

2017-08-31

176/176

2017-01-28

947

SQ9CNC

2017-08-31

230/230

2017-02-17

948

SQ8ERS

2017-12-06

000/000

2017-05-08

949

SQ8JCB

2018-01-01

105/105

2017-06-17

950

SQ7LQH

2018-01-01

172/172

2017-06-19

951

SP7SQK

2018-03-31

224/225

2019-09-22

952

SQ3REA

2018-03-31

105/105

2017-09-27

953

SQ7RAD

2018-11-08

160/160

2019-04-25

954

SQ5LTT

2018-11-08

190/190

2019-09-22

955

SP3CJS

2019-02-07

338/343

2018-06-24

956

SQ6VRS

2019-02-07

101/101

2018-07-21

957

SP4GKU

2019-09-05

208/208

2020-06-11

958

SQ1WO

2019-10-20

120/120

2019-03-13

959

SQ8L

2019-10-20

151/151

2019-03-15

960

SP3V

2020-05-11

333/338

2019-11-05

Oceń ten artykuł
(0 głosów)